Coworking

Pomôžte nám v Prievidzi vytvoriť priestor, v ktorom môžu nie len mladí ľudia slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať sa, získavať nové kontakty a spolupracovať.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne prevádzkovať coworking v Prievidzi.